Familjehemscenter i Östergötland AB

 

Besöksadress:
S:a Marias Väg 99
612 92 Finspång

 

Postadress:
Ramstorpsvägen 44
612 96 Finspång

 

Tel: 0122-210 00
E-post

familjehem sökes

Inspirationsdag med Lisbeth Pipping!

Lördagen den 7:e februari bjuds alla våra familjehem på en utbildnings och inspirationsdag i ”Vibergaladan” vid Finspångs Golfklubb. Mellan kl. 10-15 får vi bland annat förmånen att lyssna på Lisbeth Pipping som skrivit boken ”Kärlek och stålull”. Där skildrar hon på ett personligt och levande sätt sin uppväxt med en mamma med utvecklingsstörning, en svårt alkoholiserad pappa samt två små systrar.

En God Jul & Ett Gott Nytt År

tillönskar vi er alla!

 

Uppskattat traditionsenligt julbord

 

Lördagen den 30/11 bjöds alla familjehem på traditionsenligt julbord. Det bjöds på fantastisk god mat, julmusik, mycket lek för barnen och också ett uppskattat julmusik-kryss för unga och vuxna.

Vi blev hela 105 personer detta år och det är alltid lika trevligt att träffas på detta sätt och få känna av en härlig julstämning.

Stort tack till er alla som kom!

 

 

Familjehemsdag på Östgötagården

En lördag i oktober träffades alla familjehem med barn på Östgötagården för att gemensamt umgås och lära känna varandra på ett mysigt och trevlig sätt.

Vi hade verkligen tur med vädret då solen sken på oss under hela dagen!

Förutom en del lekar och annat skoj så hade vi förmånen att få träffa konstnären Federico Estrada från Norrköping. Tillsammans fick vi lära oss om grundfärgerna och måla ett verk efter instruktioner från honom.

En rolig och mysig dag helt enkelt!

Fortsättning på inspirationsdag!

Christina Björnelf som är certifierad tränare i Nonviolent Communication (NVC) träffade ett 20-tal familjehemföräldrar i slutet på maj som nyfiket och villigt fick möjlighet att lära och träna på det som i dagligt tal kallas Giraffspråket.

Fakta: Nonviolent Communcation (NVC) ibland kallat Giraffspråket är ett sätt att relatera till sig själv och andra med största möjliga respekt, empati  och tolerans i vardagskommunikationen.

Det Christina bl a lärde oss och som vi även fick möjlighet att öva på var att:

  • Säga vad vi önskar och vill, på ett sätt som ökar sannolikheten att bli hörda
  • Höra vad andra känner och behöver, även när de uttrycker sig på ett aggressivt eller anklagande sätt
  • Lyssna på och ta hand om oss själva
  • Förebygga och lösa konflikter på sätt som fungerar för alla

Detta var en fortsättning på dagen i februari och vi tackar Christina för dessa två inspirerande tillfällen!

Inspirationsdag för våra familjehem!

image

Under första lördagen i februari bjöd Familjehemscenter alla våra familjehem på en inspirerande föreläsning om Non Violence Communication,  eller i Sverige också kallad ”Giraffspråket”.  Vi hade bjudit in Christina Björnelf,  coach,  som sedan många år inspirerats av metoden och också gladeligen sprider den vidare.  Dagen var mycket uppskattad och förutom denna inspirerande föreläsning informerade vi om kommande år samt berättade om vårt nya kvalitetsmätningssystem som alla kommer beröras av under året.
Det är alltid lika kul att träffas på detta sätt och på olika sätt utbyta erfarenheter och få tillfälle att prata med varandra!

Vill ni läsa mer om Non Violence Communication så hittar ni mer info här

Familjehemscenter på plats i Göteborg!

Mellan den 11-13 september var vi på plats på Familjehemskonferensen i Göteborg. Konferensen är ett forum och en mötesplats för alla som arbetar och verkar inom familjehemsvården. Dagarna var fyllda med föreläsningar, seminarier och också utställning där vi visade upp vår verksamhet.  Årets konferens ägde rum på Clarion Hotel Post som låg mycket centralt i Göteborg.

Vi informerade om vårt sätt att arbeta med våra familjehem och hur vårt stöd ser ut. Vi berättade om att alla våra familjehem numera är utbildade inom ICDP (se mer information om ICDP här) samt att vi från och med hösten också kan erbjuda våra uppdragsgivare ett strukturerat arbete med barnens biologiska föräldrar. Intresset för detta är stort och det tycker vi såklart är roligt!

Vi är jättenöjda med konferensen och tackar alla ansvariga för ett mycket bra arrangemang!

Nyckel till framgång!

Som familjehem ingår det att skapa en god relation med barnets biologiska föräldrar. Beprövad erfarenhet och forskning har visat att detta är en av de viktigaste framgångsfaktorer för en lyckad familjehemsplacering. Just detta har vi på Familjehemscenter tagit fasta på.

From hösten 2013 kan vi erbjuda våra uppdragsgivare vägledande samspel och föräldravägledning med biologiska föräldrar i samband med en familjehemsplacering i något av våra familjehem. 

I vägledningen ingår uppgifter som innebär att föräldern får öva på lyhördhet och skatta sin förmåga att samspela efter de teman och de dialoger som vägledaren introducerar. Vägledningen består vanligen av ett antal träffar a 1 – 1,5 timme per gång under en sex månaders period för att sedan träffas mindre frekvent under det andra halvåret. Målsättningen är att föräldern skattar sin samspelsförmåga högre efter genomgången vägledning samt att föräldern upplever sig ha ökat sin lyhördhet och förståelse för sitt barn.

Vägledaren kommer inte att göra någon bedömning av förälderns förmåga eller lämplighet som förälder eller vårdnadshavare. Det kommer heller inte vara möjligt för socialtjänsten att använda föräldravägledningen som underlag i utredningar och rapporter. Anledningen till detta är att föräldern ska känna sig trygg att prata och ta upp sådant som är känsligt.

Vill ni ha mer information om hur en familjehemsplacering med vägledande samspel med biologiska föräldrar kan se ut så kontakta Caroline Wendel på 0122-261029 eller caroline@familjehemscenter.nu alt. Åsa Rydin på 070-376 84 38 eller asa@familjehemscenter.nu

 

Utbildningsdag för våra familjehem

20121005-092311.jpg

Lördagen den 28:e september var den första av fyra lördagar under hösten där våra familjehem får utbildning i ICDP, International Child Development Programme.

ICDP handlar om vägledande samspel och är relations och empatibaserat.
Vi väljer att utbilda våra familjer i ICDP eftersom vi tror att vi genom utbildningen ökar vår förmåga till lyhördhet och samspel med andra. ICDP är inte ett manualbaserat program utan handlar mycket om att reflektera hur jag samspelar tillsammans med andra barn och unga.

Läs gärna mer om ICDP här

Artikel om vårt engagemang för krav på familjehemsverksamheter

Lördagen den 4/2 2012 skrev NT om Familjehemscenter och vårt engagemang i frågan om tillståndsplikt och andra frågor rörande familjehemsvård. Klicka på bilden för att läsa artikeln.