Aktuellt

Vad är RFF?

Familjehemscenter är sedan länge medlem i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF. RFF är en sammanslutning av medlemmar som bedriver konsulentstödd familjehemsvård och har till syfte att stödja, utveckla och företräda…

Hur blir man familjehem?

  Caroline Wendel, verksamhetsledare: – Många som vänder sig till oss känner att de vill göra en insats för ett barn eller en ungdom. De flesta har från början ingen…

Ett stöd man kan räkna med

Hur länge har ni varit familjehem? – Vi har varit familjehem i totalt nio år och sex av dem hos Familjehemscenter, säger Veronica. Varför vill ni vara familjehem? – Jag har alltid…