Aktuellt

Lyckat familjeläger vid Sörsjön

Årets familjeläger var vid Sörsjöns fina camping och i höghöjdsbanan. Dagen bjöd på en rolig femkamp, klättring i höghöjdsbanan, gott fika och god mat, föreläsning för ungdomar och vuxna. De…

Testa vår hjälpmedelsbank!

Familjehemscenters nya hjälpmedelsbank innehåller hjälpmedel som familjehem kan låna för att underlätta vardagslivet för sina barn. Några exempel är bolltäcke: som med dess tyngd kan ha en lugnande effekt vid…

Vad är RFF?

Familjehemscenter är sedan länge medlem i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF. RFF är en sammanslutning av medlemmar som bedriver konsulentstödd familjehemsvård och har till syfte att stödja, utveckla och företräda…